משפחה בפרשה - וישלח

משפחה בפרשה - וישלח

תאריך: כסלו תשפ"א מחבר: הרבנית רות בנימין

את אחי אנכי מבקש

האם שמתם ליבכם לכינויים של עשו בתחילת הפרשה? במילים ספורות מתארת התורה את המתח העצום המבעבע מתחת לפני השטח, את התקווה ואת הפחד, בטרם יפגשו התאומים - יעקב ועשו. הרגשות מתחלפים ואיתם מתחלף מיקום השם והתואר: עשו אחי, אחי עשו, אדוני עשו, ועוד. יעקב מכין עצמו לרע מכול ומייחל לטוב מכול: ע”י דורון, תפילה ומלחמה.