משפחה בפרשה - חיי שרה

משפחה בפרשה - חיי שרה

תאריך: חשוון תשפ"א מחבר: הרב זאב שמע

ערכה של משפחה

בפרשתנו אנו נפרדים מהלימוד השנתי שלנו על דמותו של אברהם אבינו. מסכת חייו של אברהם אבינו רוויה בהמון אירועים שיש מה ללמוד מהם לדורות, כמו: הדבקות בציווי האלוקי, הכנסת אורחים, התמודדות עם ניסיונות, הפצת שם ה‘ בעולם. הפעם ברצוני להאיר על פרשה פחות מוכרת מחייו של אברהם אבינו, פרשה שבמידה מסוימת אפילו מעוררת תמיהה, מדוע אברהם נזקק למה שעשה.