משפחה בפרשה חקת תשפ"ג

משפחה בפרשה חקת תשפ"ג

דווקא על ידי קבלת עול בקיום החוקים- טועמים חיים גם במצוות האחרות וזה עצמו השכר.

תאריך: תמוז תשפ"ג מחבר: הרבנית רות בנימין