משפחה בפרשה - יום כיפור

משפחה בפרשה - יום כיפור

תאריך: תשרי תשפ"א מחבר: הרב עזריאל אריאל

בין אשה לשכינה ביום הכיפורים

סיפור קשה מספרת לנו הגמרא במסכת כתובות )דף סב, ב( על מעשה שאירע בערב יום הכיפורים. מסופר שם על רב רחומי, שהיה מצוי תמיד לפני רבו בישיבה, והיה רגיל לשוב לביתו בכל ערב יום הכיפורים. פעם אחת נמשך בלימודו ולא שב הביתה. היתה אשתו מצפה לו. בכל רגע אמרה: עכשיו הוא בא, עכשיו הוא בא. לא בא. חלשה דעתה, עד שירדה דמעה מעיניה. היה רב רחומי יושב על הגג. נשבר הגג מתחתיו ויצאה נשמתו.