משפחה בפרשה - יתרו

משפחה בפרשה - יתרו

תאריך: שבט תשפ"א מחבר: הרבנית רות בנימין

שלוש תובנות מהחתונה הגדולה בהיסטוריה 

מיליוני אנשים עומדים כאיש אחד, דוממים, למרגלות הר סיני. הבריאה כולה קופאת. הקב"ה מתגלה בעלות הבוקר במופע חד פעמי, כשמתוך העשן מופיעים קולות, ברקים וקול שופר הולך וחזק מאד. משה רבנו ניגש אל האלקים וברדתו מההר מוסר להם את עשרת הדברים. "משה ידבר והאלקים יעננו בקול".