משפחה בפרשה - כי תשא

משפחה בפרשה - כי תשא

תאריך: תשפ"א מחבר: חיים ברנסון

רגע לפני שהדלת נפתחת

בפתח המשכן לא הוצב מכשיר למדידת חום. הוצב כיור נחושת שממנו רחצו הכהנים ידיים ורגליים בטרם נכנסו לבית ה’ לעוד יום של עבודת הקודש. ואולי יש פה איזה סקופ. אולי כדאי גם בכניסה לבית שלנו להתקין כיור כזה, סוג של התכווננות במעבר מהחוץ אל הפנים, מהעולם הגדול אל העולם המשפחתי שלנו.