משפחה בפרשה -מטות מסעי

משפחה בפרשה - מטות מסעי

רגע לפני כניסת עם ישראל הביתה, אל הארץ המובטחת, הם מתמודדים עם האתגר הגדול ביותר שלהם – המלחמה עם מדין.

תאריך: תשפ"א מחבר: הרב ליאור לביא

בעידן פלורליסטי 'מכיל' כשלנו, דברי 'אור החיים' הקדוש מהווים תריס חיוני בפני הפורענות: הבית צריך ויכול להיות מגדלור חינוכי בו לומדים את מלאכת ההפרדה בין טוב לרע.  ההפרדה בין הטוב לרע מאפשרת לנו להתחבר בכל ליבנו אל הטוב ולהתרחק בכל ליבנו מן הרע. זו מלחמת דורנו – המלחמה על הבית.