משפחה בפרשה - מטות תשפ"ב

משפחה בפרשה - מטות תשפ"ב

המאבק על המשפחה אינו מסתכם בשאלת האבהות והאמהות אלא בשאלה רחבה הרבה יותר מה הם העוגנים הרחבים יותר שיש לנו בעולם.

תאריך: תמוז תשפ"ב מחבר: הרב זאב שמע