משפחה בפרשה מטות תשפ"ג

משפחה בפרשה מטות תשפ"ג

"העובדה שבנות צלפחד לא שמו את עצמן במרכז מעידה על האופן המזוכך שבו הן ניגשו למעשיהן...מהפכנים של תיקון נוטים להוציא את עצמם מהמשוואה ולהתרכז במטרתם. זה גם מה שמבטיח את הצלחת המהפכה: מכיוון שהיא עסוקה בתיקון המציאות עצמה ולא בהאדרת אישיותו של המתיימר לתקנה, המציאות נוטה יותר לקבלה."

תאריך: תמוז תפש"ג מחבר: הרב זאב שמע