משפחה בפרשה - מקץ תשפב

משפחה בפרשה - מקץ תשפב

אם רק היינו זוכים לראות שכל מעשה שלנו, שהוא אור קטן, הופך בצורה הרחבה שלו להיות אור איתן, היינו מעריכים כל השתדלות, רצון ומאמץ, וממילא מגרשים את חושך יוון.

תאריך: כסלו תשפ"ב מחבר: הרב איתי הלל