משפחה בפרשה מקץ תשפ"ג

משפחה בפרשה מקץ תשפ"ג

מה הסוד? איך מנצחים את פרעה? הסוד, מגלה לנו הרב זאגא (בשם הזוהר תניינא) טמון ביכולת לחלום וביכולת להוריד את החלום למציאות.

תאריך: כסלו תשפ"ג מחבר: הרבנית חוה כוכב (מנסבך)