משפחה בפרשה - מקץ

משפחה בפרשה - מקץ

תאריך: טבת תשפ"א מחבר: הרבנית חוה מנסבך

הקרקע המתאימה לחלום בה חלומות ולהתקרב להגשמתם

מתברר שהמשפחה היא הקרקע הכי מתאימה לחלום בה חלומות, להיתקל בקשיים, למצוא דרך לתיקון לקראת הגעה להרמוניה ולהגשמה הנכונה.