משפחה בפרשה - משפטים

משפחה בפרשה - משפטים

תאריך: תשפ"א מחבר: הרב זאב שמע

מה משמעותו של "ספר הברית"?

אהבות גדולות בתחילת חיי הנישואין אינן ערובה לחיי נישואין מוצלחים. חיי נישואין מוצלחים הם בדרך כלל תוצר של ויתורים הדדיים, התחשבות הדדית ונשיאה בעול עם בן/בת הזוג בקשיים שלהם. לא די בקשר של אהבה. התשתית של חיי נישואין מוצלחים היא הנכונות ההדדית של בני הזוג לכרות ברית שמרכיביה המרכזיים הם: נאמנות, התחייבות הדדית ארוכת טווח ושותפות בתחומי חיים רבים.