משפחה בפרשה - נח

משפחה בפרשה - נח

תאריך: חשוון תשפ"א מחבר: הרבנית רות בנימין

בא אל התיבה

עולם נברא, מתברך, מתרבה ויוצא מדעתו ומדעת יוצרו. פרשת נח מציבה מראה מטלטלת מול האנושות הטריה למדי. בכל יום מימי הבריאה נזכר התואר: למינו, או למינהו. לבסוף, ה' יוצר אדם, וממנו אישה, ומצוום: "פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה" - הקב"ה משליט את האדם על כל הנבראים ומטיל עליו אחריות לניהולם.