משפחה בפרשה - נשא

משפחה בפרשה - נשא

תאריך: תשפ"א מחבר: הרב מיכאל פואה

מה היה חסר לסוטה?

ולאחר הריפוי וההפנמה, כשישוב שם ה' הביתה, האש הזו תלהט ותבער באנרגיות חיוביות שישאפו כל העת למעלה, וירוממו את בני הזוג ואף את הרומנטיקה שלהם איתן, עד לב השמים.