משפחה בפרשה - פנחס תשפ"ב

משפחה בפרשה - פנחס תשפ"ב

חוזקו של העם נמדד בחוזקן של אבני היסוד שלו – המשפחות.

תאריך: תמוז תשפ"ב מחבר: הרב מיכאל פואה