משפחה בפרשה - פנחס

משפחה בפרשה - פנחס

מפקד המשפחות פרשיות החגים מופיעות בפרשת אמור בספר ויקרא ובפרשתנו פרשת פינחס. על אף שספר ויקרא - תורת כהנים עוסק בתחילתו בקורבנות, הציווי על קורבנות הציבור תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם מופיע דווקא בפרשתנו בסוף ספר במדבר.

תאריך: תשפ"א מחבר: הרב מיכאל פואה