משפחה בפרשה - פרשת אמור תשפב

משפחה בפרשה - פרשת אמור תשפב

השלמות שאותה מציגה לנו הכהונה איננה ח"ו דוגמה להתנשאות, משל, למשפחת אצולה המראה ל"עמך" ראו כמה אנו מוצלחים, אלא היא שיקוף למצבנו החברתי האותנטי.

תאריך: אייר תשפ"ב מחבר: הרב זאב שמע