משפחה בפרשה - פרשת בהר תשפב

משפחה בפרשה - פרשת בהר תשפב

התורה מניחה, שהאדם איננו פרט תלוש, שחי באופן מקרי בזהות מקרית, תלושה ואקראית.

תאריך: אייר תשפ"ב מחבר: הרבנית חוה כוכב (מנסבך)