משפחה בפרשה -פרשת בשלח

משפחה בפרשה -פרשת בשלח

ישנם מצבים גם בחיי משפחה פרטית, בכל זמן שהוא, שבו אחד מבני הבית מצוי בשפל ובהיעדר כח, אך הוא מקבל כחות חדשים הניסכים בו ומחדשים את כל ישותו מבן משפחה אחר המוסר נפשו עליו עד שמתחזק ומתרפא.

תאריך: שבט תשפ"ד מחבר: הרבנית רות בנימין