משפחה בפרשה - פרשת האזינו תשפ"ד

משפחה בפרשה - פרשת האזינו תשפ"ד

תובנות העבר, המונחלות לכל אחד במסגרת ביתו ומשפחתו, הן קנה מידה שכלי ואינטואיטיבי למושגים טוב ורע, נכון ולא נכון. לזהות האישית, הלאומית והכלל אנושית אין בסיס עמידה ללא הבסיס המשפחתי.

תאריך: תשרי תשפ"ד מחבר: הרבנית חוה כוכב מנסבך