משפחה בפרשה- פרשת ויגש

משפחה בפרשה- פרשת ויגש

החידוש של התורה, שעבודת ה' כוללת את כל צדדי החיים מתחילה בברית המילה שניתנה לאברהם וממשיכה אצל יעקב אבינו, שהוא היחיד מבין האבות שזכה להקים את המשפחה שתהפוך לעם, לכן הוא מקריב דווקא זבחים.

תאריך: טבת תשפ"ד מחבר: מיכאל פואה