משפחה בפרשה- פרשת ויצא

משפחה בפרשה- פרשת ויצא

אנו חיים בימים שבהם הרבה ממה שגלוי, הוא חשוך וכואב עד מאד. הסוד שקיבלנו מאבינו יעקב מלמד אותנו שדווקא באפילה, במה שנסתר מהעין, נמצאים סודות עמוקים. שם נבנה ונובט עם, שכוחו נובע מארבע רוחות השמים ומנהרות גן העדן. שם צומחת תפילה חדשה, תפילה שמאירה את כל הלילות החשוכים כולם.

תאריך: כסלו תשפ"ד מחבר: הרבנית חוה (כוכב) מנסבך