משפחה בפרשה- פרשת ויקרא

משפחה בפרשה- פרשת ויקרא

קריאת ה' למשה היתה קריאה מיוחדת ומכוונת רק אליו, רק הוא שמע אותה וכל ישראל לא שמעו, בקריאה זו היתה כעין התייחדות והתוועדות שבין איש לאשתו.

תאריך: אדר ב' תשפ"ד מחבר: שריק כהן