משפחה בפרשה - פרשת חוקת תשפ"ב

משפחה בפרשה - פרשת חוקת תשפ"ב

אז גם אם ניפול בקיטור לפעמים, זה אל מול זה או חס ושלום אל מול ריבונו של עולם, העיקר הוא להביט קדימה, ולהאמין בטוב.

תאריך: תמוז תשפ"ב מחבר: הרבנית ד"ר חנה קטן