משפחה בפרשה- פרשת לך לך תשפ"ד

משפחה בפרשה- פרשת לך לך תשפ"ד

"היכולת של כל פרט בעם ישראל, לעמוד בניסיון אחר ניסיון, לוותר על מה שנח ושגרתי, לוותר על עוגנים לשם שמים: לעזוב בית ומשפחה פרטיים, כדי להילחם על קידוש ה', זו יכולת שהיא ירושה לנו מאבינו אברהם".

תאריך: חשוון תשפ"ד מחבר: הרבנית חוה (כוכב) מנסבך