משפחה בפרשה - פרשת מצורע

משפחה בפרשה - פרשת מצורע

אם נרגיל עצמנו למצוא בכל יום דבר טוב בעצמנו ובבן זוגנו, בילדינו ובהורינו החיים עמנו, ונאמר אותו בפה, נשנה את חיינו לטובה.

תאריך: ניסן תשפ"ב מחבר: הרב מיכאל פואה