משפחה בפרשה- פרשת מצורע

משפחה בפרשה- פרשת מצורע1

בימינו, אתגרי המשפחה לפעמים גורמים לנו להתייאש חלילה, אבל הנס שזכינו לו, מעודד את כולנו. בחושך אנחנו מצפים לאור.

תאריך: ניסן תשפ"ד מחבר: חוה כוכב מנסבך