משפחה בפרשה- פרשת מקץ

משפחה בפרשה- פרשת מקץ

שאף הן היו באותו נס או שנעשה הנס על ידיהן?

תאריך: טבת תשפ"ד מחבר: הרבנית רות בנימין