משפחה בפרשה -פרשת משפטים

משפחה בפרשה -פרשת משפטים

קירבת ה' עושה את הבית למקדש, את שולחן המשפחה למזבח, ואת כל בני המשפחה לבני כהנים ולבנות כהנים, שעבודתם היא עבודת הקודש של הקדשת החיים לעבודת ה' ".

תאריך: אדר א' תשפ"ד מחבר: מיכאל פואה