משפחה בפרשה - פרשת נשא תשפב

משפחה בפרשה - פרשת נשא תשפב

נתינת המקום והערך הייחודי לכל דבר ודבר חשובה לבניית המשפחה, והיא גם הדרך לקבלת תורה בנקיות ובשמחה!

תאריך: סיון תשפ"ב מחבר: הרבנית שריק כהן, מאמנת לזוגיות בחירית - משמחת. כולל מר"ץ, מבשרת ציון.