משפחה בפרשה -פרשת פקודי

משפחה בפרשה -פרשת פקודי

הכיור, שנעשה ממראות הצובאות, מציב בפנינו מראה כמה הנשים מעמידות את בניין הבית ושופך אור יקרות על קדושת חיי המשפחה היהודיים.

תאריך: אדר ב' תשפ"ד מחבר: רות בנימין