משפחה בפרשה - פרשת קורח תשפ"ב

משפחה בפרשה - פרשת קורח תשפ"ב

לכמה און נזקקה אשה חכמה זו כדי לא ליפול, כדי לא להיות בן פלת?

תאריך: סיוון תשפ"ב מחבר: הרבנית שריק כהן