משפחה בפרשה- פרשת שלח

משפחה בפרשה- פרשת שלח

יהושע וכלב מלמדים אותנו להתבונן על הקשיים מתוך מבט אמוני של כח ועוצמה להתגבר על כל קושי - יכול נוכל לה! אנחנו מסוגלים. טובה משפחתנו מאוד מאוד ואם הקב"ה שם אותנו במקום הזה ועם הקשיים הללו - יש לנו את הכח לעמוד בהם.

תאריך: סיון תשפ"ד מחבר: הילה ג'ורנו