משפחה בפרשה - פרשת שמיני ושבת פרה

משפחה בפרשה - פרשת שמיני

כאשר אנו מקדמים את פני חג החירות שלנו, בין השאר דרך פרשת פרה אדומה, אנחנו מרמזים על היכולת היהודית להחיות מתים פרטיים או לאומיים 

תאריך: אדר תשפ"ב מחבר: הרבנית חוה כוכב (מנסבך)