משפחה בפרשה - פרשת תזריע ופרשת החודש

משפחה בפרשה - פרשת תזריע ופרשת החודש

הקשר בין פרשת פרה לפרשת החודש והמשמעות הנובעת מכך עבורנו בימים אלה ממש

תאריך: אדר תשפ"ב מחבר: הרבנית רות בנימין