משפחה בפרשה- פרשת תזריע

משפחה בפרשה- פרשת תזריע

כשם שבית המקדש מחבר שמים וארץ, גוף ונשמה אין מקום לטומאה, כך גם בקודש הקודשים של הקשר הזוגי, אשר מביא חיים לעולם, אין מקום לטומאה.

תאריך: אדר ב' תשפ"ד מחבר: מיכאל פואה