משפחה בפרשה -פרשת תרומה

משפחה בפרשה -פרשת תרומה

מלאי הפנסים בחנויות אזל, וחלומות המקדש נבנים הפוך. האם מדובר ברצף של תקלות? הרבנית חוה כוכב מנסבך סבורה, כי ככל שהמשפחה אינטימית יותר, עולמה עשיר מבפנים, כך אורה משפיע לטובה החוצה. האם הדברים רלוונטיים לתקופת המלחמה הזו?

תאריך: אדר א' תשפ"ד מחבר: הרבנית חוה כוכב (מנסבך)