משפחה בפרשה צו תשפ"ג

משפחה בפרשה צו תשפ"ג

להיות חופשי פירושו לא לחיות ב חופש מ אלא לחיות ב חופש ל.

תאריך: ניסן תשפ"ג מחבר: הרבנית חוה כוכב (מנסבך)