משפחה בפרשה - קורח

משפחה בפרשה - קורח

תאריך: תשפ"א מחבר: הילה ג'ורנו

איך "נחקקים חוקים" במשפחה בדורנו?

פרשתנו, פרשת חוקת, פותחת בפרה אדומה. כידוע, אפר פרה אדומה מטהר כל מי שנטמא למת. אך איך זה עובד? ומה ההיגיון?