משפחה בפרשה - ראה תשפ"ב

משפחה בפרשה - ראה תשפ"ב

החומריות היא ברכה כל עוד היא כפופה לרוחניות, לסדרי עדיפויות, משרתת את החלק באדם שמהווה מותר האדם מן הבהמה. כמו בענייני מזון, כך ויותר מכך, בעניינים הקשורים לקדושת הבית והמשפחה היהודית.

תאריך: אב תשפ"ב מחבר: הרבנית חוה כוכב (מנסבך)