משפחה בפרשה ראה תשפ"ג

משפחה בפרשה ראה תשפ"ג

ואולי זו כוונת הפתיחה של פרשתנו "ראה... ברכה וקללה" – הברכה והקללה תלויות בראיה שלנו.

תאריך: אב תשפ"ג מחבר: הרב אליהו האיתן