משפחה בפרשה - ראה

משפחה בפרשה - ראה

תחושת דחיפוּת בוקעת משבעים וארבע הפעמים שמשה רבנו מזכיר את המילה "היום" בספר דברים. הזמן אוזל, זמנו קרֵב, והוא מצווה לעם ישראל את מה שאי אפשר יהיה לומר מחר.

תאריך: תשפ"א מחבר: הרבנית רות בנימין