משפחה בפרשה - שופטים

משפחה בפרשה - שטפטים

אנחנו אוהבים את הטבע, ומאמינים שהבורא מנווט את הפריון בכל רבדיו השונים לטובת עולמו, חומר ורוח כאחד.

תאריך: תשפ"א מחבר: הרבנית חוה מנסבך