משפחה בפרשה - שלח לך תשפ"ב

משפחה בפרשה - שלח לך תשפ"ב

חיבור נכון לשורשים ולאבות מייצר עוז ותעצומות, ומאפשר צמיחה בריאה אל השלב הבא, אל ההגשמה העצמית ואל ההגשמה הקהילתית והלאומית.

תאריך: סיוון תשפ"ב מחבר: הרבנית חוה כוכב (מנסבך)