משפחה בפרשה שלח לך תשפ"ג

משפחה בפרשה שלח לך תשפ"ג

"במדבר הזה יפלו פגריכם?" מפרש רש"י: "בישר להם שיכנסו לארץ", אמנם לא אתם, אבל הבנים שלכם.

תאריך: סיון תשפ"ג מחבר: הרבנית הילה גורנו