משפחה בפרשה - שלח לך

משפחה בפרשה - שלח לך

תאריך: תשפ"א מחבר: חיים ברנסון

לב השמים

83% נכשלו. מניין מרגלים מתוך שנים-העשר הביטו על הארץ בעין רעה, פירשו מעשיה לכף חובה, דיברו עליה שלילי - וממילא לא היו ראויים לה ולא זכו בה, והרחיקו את העם מביתו הלאומי למשך ארבעים השנים הקרובות. רק זוג אחד נותר נאמן וזכה.