משפחה בפרשה שמות תשפ"ג

משפחה בפרשה שמות תשפ"ג

מתוך ההתעקשות על המשכיות משפחתית שיש בה ערבות הדדית בכל הרבדים, צמחה גם שלישית האחים: משה אהרן ומרים שגברו על רגשות התחרות והקנאה, סייעו זה לזה והצילו זה את זה ואת עם ישראל כולו, כל אחד בדרכו.

תאריך: טבת תשפ"ג מחבר: ד"ר עינת רמון, מרצה בכירה במחשבת ישראל לימודי האשה ומגדר ביהדות וליווי רוחני.