משפחה בפרשה - שמות

משפחה בפרשה - שמות

תאריך: טבת תשפ"א מחבר: חיים ברנסון

משפחה בונה עם

אם ספר בראשית הוא ספר המשפחה - המלא וגדוש בסיפורי המשפחות של אבותינו ואמותינו - ספר שמות ממשיך אותו, כספרו של העם. המשפחה היא המעגל העוטף והקרוב לאדם, ואילו העם הוא המעגל המקיף והרחב יותר. הגוף הלאומי בנוי מתאים משפחתיים רבים, וחוסנו תלוי בבריאותם.