משפחה בפרשה - שמחת תורה

משפחה בפרשה - שמחת תורה

תאריך: תשרי תשפ"א מחבר: הרבנית רות בנימין

עשו לי סעודה קטנה

הסתיים מסע מלא רגשות ועבודת נפש, של מפגש עם המלך בשדה, אימת דין, כפרה והתקרבות כשבסופו הסתופפות בצל ה‘ בסוכה, בחינת ”שמאלו תחת לראשי זה ראש השנה, וימינו תחבקני - זה חג הסוכות“. מבואר בשער הכוונות לאריז“ל, שצורתה של סוכה כהלכה היא שתי דפנות שלמות ושלישית אפילו טפח. ממש כדרך שיד חובקת ויש בה זרוע, אמה וכף יד. זה החיבוק שה‘ מחבק לכנסת ישראל כדוד לרעיה .כך אנו מרגישים בתוכו: מוגנים בפשטות. עטופים באהבה.